Sample Heading

Sample Heading

Farmer table

Sl.No. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಳಾಸ Technology ದೂರವಾಣಿ
46 Shri Klodin. D. Kroze, S/o Valerian D, Kroze, Maria Krupha Loretto post, Loretto, Batkal Kosaba, Batkal Taluk, Dakshina Kannada dist.
47 S. N. Sudarshan S/o S.T. Narasimha Murthachar Near SriLak shmi Nara Simhaswamy temple Shivakoottai, Bangalore North Foliar nutrition 56954219
48 Shri Rajagopal G.N., H.NO. 4-4-223/46, Sathyanatha Colony, Raichur-584103
49 Shri Basaiah Tantraiah, Sindabandagi Village, Alevala Taluk, Bidar Dist.
50 Shri R.M. Patil Goranahalli village, Bidar taluk & dist
51 Shri Rudre Gowda, S/o Gundappa, Shri Rudre Gowda, S/o Gundappa,
52 C.K. Manjunath Challahalli, Bangalore North Foliar nutrition 28479387
53 Ravi Gowda Hanniyur, Bangalore North Foliar nutrition
54 Raju Laxminaryana S/o Narayan Gowda Hanniyur, Bangalore North Foliar nutrition, IPM
55 Gangadhara S/o Narayanappa Gowdahalli, Bangalore North IPM
56 Channakesava S/o Subbanna Hanniyur, Bangalore North IPM
57 Chandrasekar Nelmangala Rose, Gerbera, Carnation 9886305662 9845179114
58 Shri Anandu Lingappa Naika Areangadi, Hosakuli, Sirsi, Honnavara, U.K. dist.
59 Shrimati Annapurneshwari Patil Badagandi, Bilagi Taluk, Bagalakote Dist.
60 Shri. Krishnappa Lakshamappa Bilakeri Ankalagi Post , Udagatti Taluk, Bagalakote Dist.