Sample Heading

Sample Heading

Farmer table

Sl.No. शीर्षक Address Technology Phone
76 श्री जयप्रसाद शेट्टी इर्मादी, रामसांद्रा, बेंगलूरु दक्षिण तहसील, बेंगलूरु शहरी जिला
77 डॉ. एस.रामय्या पिता स्व. नरसिंहय्या रामगिरी, ताराहुनसे पोस्ट, जालहोब्ली, बेंगलूरु उत्तर 562117 बेंगलूरु शहरी जिला
78 एस.एम. मल्लिकार्जुना सीतकेम्पनहल्ली, बेंगलूरु उत्तर अंगूर, समेकित कीट प्रबंधन
79 सिद्दराजु अग्रहारा समेकित कीट प्रबंधन
80 एम. बसवराज पिता एन. मलय तमसरहल्ली, बेंगलूरु उत्तर तुरई
81 एस. नंजप्पा अग्रहारा, बेंगलूरु उत्तर समेकित कीट प्रबंधन
82 संजीवय्या पिता बईलप्पा तम्मसना हल्ली, बेंगलूरु उत्तर शिमला मिर्च
83 शांतम्मा तम्मसना हल्ली, बेंगलूरु उत्तर तुरई, समेकित कीट प्रबंधन
84 नंजप्पा तम्मसना हल्ली, बेंगलूरु उत्तर समेकित कीट प्रबंधन, मिर्ची
85 डॉ. विनोद दोड्डबल्लापुर, बेंगलूरु उत्तर पर्ण पोषण (केला) 9448181729
86 चिक्कहनुमंतप्पा अग्रहारा, बेंगलूरु उत्तर
87 जगदीश अग्रहारा, बेंगलूरु उत्तर समेकित कीट प्रबंधन
88 एम. नंदीश अग्रहारा, बेंगलूरु उत्तर समेकित कीट प्रबंधन, भिण्डी, बीन्स
89 शिवण्णा अग्रहारा, बेंगलूरु उत्तर समेकित कीट प्रबंधन, भिण्डी, बीन्स
90 श्री एन. नागराज अग्रहारा, बेंगलूरु उत्तर समेकित कीट प्रबंधन 9845643414