Sample Heading

Sample Heading

Farmer table

Sl.No. शीर्षक Address Technology Phone
61 श्री के.बी. मुनिराज बल्लाल, पिता शांतराज हेगडे मलमाता मने, मलमंजोलतुरा पोस्ट, कर्कला तहसील, उडुपि जिला
62 श्री बसलिंगप्पा वीरबसप्पा गोरबाला सा, हुलि (मन्निकट्टि), सावदती तहसील, बेलगाम जिला
63 श्री देवे गौडा शिवे गौडा पाटील अत्तानी, बेलगाम जिला
64 श्री यू. वीरण्णा बंजीगेरे, चल्लकेरे, चित्रदुर्गा जिला
65 डॉ. जी. ईश्वरप्पा अल्फोंसो बायो फार्म, बीमसमुद्रा 577520, चित्रदुर्गा जिला
66 श्रीमती एस.एस. एट्टिनम्मा शिवानंदा नगर कैम्प, बाइसिगिडेरि पोस्ट, हागरी बोम्मनहल्ली तहसील, बेल्लारी जिला
67 श्री डी. निंगे गौडा देशी गौडा पाण्डवपुरा तहसील, माण्ड्या जिला 9448755153
68 श्री सी. मारी गौडा चेन्ने गौडा चिक्कदे, पाण्डवपुरा, माण्ड्या जिला 9448572938
69 श्री बी. सदशिवप्पा बसवे गौडा मारागोण्डनहल्ली, तिप्तूर तहसील, तुमकूरु जिला
70 श्री दयानंद सागर पंचगन हल्ली, सिरा तहसील, तुमकूरु जिला
71 श्री ए.एन. नागराज पिता नारायणा गौडा आगलगुर्की, चिक्कबल्लापुरा तहसील, कोलार जिला
72 श्री चंद्रप्पा केम्पण्णा कुपण्णा हल्ली बंगारु पेट तहसील, कोलार जिला
73 मनोहर आधेविश्वनाथपुरा पर्ण पोषण, बीन्स 9886219896
74 श्री वी.आर. आंजनप्पा रामय्या वोलगेरेपुरा जडिगेनाहल्ली होब्ली, होसकोटे तहसील, बेंगलूरु ग्रामीण जिला
75 श्री एम. शिवण्णा होन्नरायना हल्ली, नेलमंगला तहसील, बेंगलूरु ग्रामीण जिला